Historik


Kabel-TV och uppbyggnad av Fibernät i framtiden

Robertshöjds Radhus Intresseförening för kabel-TV bildades 1992 då en kabel för TV och radiosignal anslöts till området uppifrån Björkekärr. Via kulvert och vindar leddes kabeln in till våra 232 enheter. Ar 2005 uppgraderades kabeln till att innehålla signal för TV, radio, bredband och telefoni. Den har förvaltats av Kabel-TV-föreningen och klarat av de digitala krav som successivt tillkommit.

Vår ende möjlige leverantör av signal är och har varit Com Hem. De levererar fortfarande analogt och digitalt basutbud och service. Därutöver kan man beställa digitala TV-kanaler till varierande pris enligt egna önskemål. Också bredband går via kabeln, men alla vill förstås ha fibernät nuförtiden!

Kabel-TV-föreningen har sedan maj 2015 avtal med ComHem för tillgång till TV, radio, bredband och telefoni. Föreningen tar ut 100 kr / mån / hushåll och då inkluderas avgift för signal, service, administration och debitering med hjälp av Riksbyggen halvårsvis. Avtalet löper till December 2020.

Radhusföreningen har hänvisat frågor om fibernät till Kabel-TV-föreningen. Så indragning av fibernät till vårt område har diskuterats fortlöpande och ivrigt de senaste två åren i styrelsen. En entreprenör (Assemblin) hade hoppats kunna dra in fiberkabel via vårt kulvertsystem på samma sätt som vi drog in kabeln 1992. Men det ter sig inte möjligt utan man får gräva ner en fiberkabel i marken och sedan ansluta den till respektive huskropp. Om alla i området går med torde investeringskostnaden bli lägre än vad villaägare far betala. När kabeln drogs in 1992 kostade det 6000 kr/hushåll vilket i dagens penningvärde nog bli inemot samma pengar som de som begärs nu. En stor fördel med ett fibernät skulle vara att vi kan konkurrensutsätta vår leverantör Com Hem.

Kabel-TV-föreningen hade också i år ett eget årsmöte. Inför fjolårets årsmöte gjorde vi en enkät för att pejla intresset för fibernät och mötte ett stort bifall. Allt större krav på snabb internetkapacitet krävs av allt fler och många tar också emot TV-signal från internet till dator och streamar den till TV:n via AppleTV eller Chromecast - och då är det bra med många Mbit/s. Således påbörjades projekt för fiberutbyggnad under 2018 - vilket slutförs under 2019.

Jesper Björck (Ordförande), Göran Nilsson (Sekreterare) & fiberföreningens styrelse