Historik

1957:
Reguljära TV-sändningar startar i Sverige

1962:
Robertshöjds radhusområde står klart!

1970-talet:
TV2 har precis kommit igång och färg-TV'n gör intåg

1980-talet:
Kabel-TV lanseras och typen av kanaler breddas, tex TV1000 (betaltv), TV3 & Kanal 5 (reklamkanaler). Parabolantenner dyker upp! TV4 står i startgroparna och går redan 1990 om TV2 som mest sedda kanal.

1992:
Robertshöjds Radhus Intresseförening för kabel-TV bildades bl a med syfte att få bort de förfulande parabolantennerna! En gemensam kopparkabel för TV och radiosignal anslöts till området uppifrån Björkekärr. Via kulvert och vindar leddes kabeln in till husen. Det kostade 6000 kr/hushåll att koppla in sig från start. Entreprenaden gjordes av Xxxxxxxx.

2005:
Kopparkabeln uppgraderas till "tre hål i väggen" från Com Hem - med möjlighet att köpa till även bredband och telefoni utöver TV och radio. Gruppavtalet med Com Hem kring leverans av TV-kanaler omförhandlas och förnyas efter detta löpande. Samarbetet med Com Hem är stabilt och likaså leveransen av tjänster. Medlemmarna köper till internet och telefoni via egna avtal.

2012:
Netflix lanseras och strömmad TV över internet blir vanligare. Com Hem möter upp efterfrågan med Tivo.

2015:
Frågan om fiber hamnar på agendan i samband med att Telia går ut och erbjuder att installera "öppen fiber" hos de hushåll som önskar. Samfälligheten är dock skeptisk till att släppa loss Telia att gräva fritt i vår gemensamma mark - och menar att KabelTV-föreningen bör vara samordnare av detta. Arbete kring eventuell fiberutbyggnad påbörjas således.

2017:
I en medlemsundersökning som görs visar det sig att majoriteten av medlemmarna nu tycker att internet är en viktigare tjänst än TV samt att föreningsavgiften bör innehålla internet primärt och i mindre utsträckning än tidigare TV-kanaler. 83% av de svarande är nu beredda att investera i fiber.

2018:
Skarpt erbjudande läggs fram för fiberanslutning och 155 hushåll vill ha leverans från start. Ytterligare ett antal hushåll drar in fiber för framtida aktivering. Entreprenaden görs av Assemblin och för kommande internetleverans i fibern tecknas ett avtal med Bahnhof. Det kostade 12 600 kr/hushåll att ansluta sig från start (efter sk RUT-avdrag).

2019:
På årsmötet beslutas att föreningen byter namn från Robertshöjds Radhus Intresseförening för kabel-TV - till Fiberföreningen Robertshöjd.Net. I början av Oktober driftsätts fibern med 196 aktiva hushåll. Alla som valt att ansluta sig från start har nu internet med gigabithastighet från Bahnhof.

2020:
Omröstning görs kring huruvida det gamla kopparnätet ska stängas ned eller om man ska fortsätta ha detta kvar parallellt med fibern. Beslutet blir att ha det kvar eftersom en mindre men dock majoritet önskar detta. Avtalet med Com Hem förnyas efter prisförhandling.