Avgift och betalning

Avgift som medlemmarna i föreningen erlägger är från och med Januari 2021:

80 SEK/månad - för de med enbart kopparnät och basutbud tv från Tele2

250 SEK/månad - för de med enbart fibernät och internet från Bahnhof - (OBS! 200 kr fr o m 2023)

280 SEK/månad - för de med båda alternativen ovan - (OBS! 230 kr fr o m 2023)


Betalning görs i förskott per halvår och sker via faktura som kommer med posten (papper eller e-post) två gånger per år (Juni resp December).

OBS! Fakturan aviseras av Fortnox Finans som administrerar betalningarna åt oss.

Om du vill ha faktura via e-post istället för papper - anmäl önskad e-postadress via formuläret nedan.