Avgift och betalning

Avgift som medlemmarna i föreningen erlägger är i dagsläget...

100 SEK/månad - för de med enbart kopparnät och basutbud tv från Com Hem

250 SEK/månad - för de med enbart fibernät och internet från Bahnhof

300 SEK/månad - för de med båda alternativen ovan


OBS! Från 1/1 2021 ändras avgifterna enligt nedan:

80 SEK/månad - för de med enbart kopparnät och basutbud tv från Com Hem

250 SEK/månad - för de med enbart fibernät och internet från Bahnhof

280 SEK/månad - för de med båda alternativen ovan


Betalning sker via faktura som kommer med posten två gånger per år (Juni resp December för kommande halvår).

OBS! Fakturan aviseras av Riksbyggen som administrerar betalningarna åt oss.

Om du betalar via internetbank - måste alltid OCR-nummer anges.