Medlemskap


Medlemskapet i föreningen definieras av att man har tillgång till något eller båda av de av föreningen förvaltade nät som dragits fram till medlemmarnas hushåll.

  • Kopparnät med uttag för kabel-TV, bredband och telefoni. Tjänst som ingår är basutbud tv från Com Hem. Möjlighet att köpa till andra tjänster så som internet, telefoni och TV-paket.
  • Fibernät med uttag för bredband. Tjänst som ingår är internet från Bahnhof. Möjlighet att köpa till andra tjänster så om telefoni och TV-paket.

Medlemskapet följer med fastigheten vid ägarbyte. Säljaren är skyldig att informera köparen om medlemskapet. Vid ägarbyte används särskild blankett (se huspärm) eller formulär på denna sidan för att meddela föreningen.

Inträde

Om ett hushåll ej är medlem och ej har uttag framdragna kan man begära inträde till en engångskostnad på 4 500 SEK (kopparkabel) alt 25 000 SEK (fiberkabel). Kostnaden bör ses som en investering i huset.

Urträde

Vid urträde ur föreningen betalar medlemmen självkostnadspris för borttagning av uttagen. Bortkopplingen måste göras av föreningens auktoriserade partner. Vill man gå med igen vid ett senare tillfälle betalar man fullpris för inkoppling.