Diskussionsgrupp

Diskussionsgrupp på Facebook skapad av Fiberföreningen Robertshöjd.Net

...för unga och gamla i Robertshöjds radhusområde

...primärt med fokus på diskussion och tips kring internet/TV/telefoni

...men givetvis kan även andra ämnen relaterat till boendet i området avhandlas!

Gå med! :)

Facebook