Styrelsen

Kontakta oss via e-post på:  info (a) robertshojd.net

Styrelsen

Styrelsemöten

Fyra gånger per år hålls reguljära styrelsemöten som sker hemma hos någon av ledamöterna. Dagordningen fokuserar på eventuella problem som uppstått. Det kan röra det fysiska nätet i vårt område, tjänsterna från Tele2 & Bahnhof, avgiftsinbetalningar etc. Frågor som inkommit från medlemmarna tas upp och besvaras om möjligt.

Utöver styrelsemöten hålls arbetsmöten i olika konstellationer.

Även om det inte ofta är förändringar i föreningens tjänster, diskuterar vi löpande om vårt erbjudande kan förändras och förbättras.

Årsmöte

Kallelse till årsmöte skickas ut till medlemmarna senast 2 veckor före mötet. De senaste åren har vi hållit till i föreningslokalen under caféet på Trätorget alt utomhus på grusplanen. På årsmötet redovisar vi året som gått, väljer styrelse för nästkommande år (efter förslag från valberednigen) samt tar upp inkomna motioner och övriga frågor. Ofta bjuds på kaffe och kaka. Förstås vill vi att så många medlemmar som möjligt kommer vid årsmötet!