Fiberinkoppling

Steg 1: Inkoppling av bredbandsuttaget

Börja med att sätta den lilla LFP-knappen i läge OFF på den svarta dosan (bredbandsuttaget), Koppla sedan in strömmen. PWR-lampan bör lysa direkt. LNK-lampan ska också börja blinka ganska omgående. Den behöver ej lysa med fast sken. Kontakta styrelsen på info@robertshojd.net om LNK-lampan ej tänds alls!

Steg 2: Inkoppling av router

Ta fram routern ur kartongen från Bahnhof. Sätt den gula nätverkskabeln (också i lådan) i det blå WAN-uttaget på baksidan av routern - och andra änden i det lediga uttaget på fiberuttaget (svarta dosan på bilden ovan). Koppla in strömsladden i routern och starta den sedan med knappen på baksidan.

OBS NR 1!
En router från Bahnhof behövs för att använda vissa tjänster samt för att Bahnhof ska kunna ge support fullt ut. I övrigt kan man använda i stort sett vilken router man vill.

OBS NR 2!
När man bytt router måste man oftast gå in på https://dhcp.bahnhof.se/ för att registrera den nya som  aktiv. Innan dess fungerar inte anslutningen som den ska.        SE INFO KRING REGISTRERING OCH AKTIVERING LÄNGRE NED I GUIDEN!

Steg 3: Ansluta till det nya nätverket

Efter en kort stunds uppstart bör routern och det nya nätverket med internet via fiber vara igång. Du ska nu ansluta en dator antingen med sladd (i något av de 4 gula uttagen) - eller trådlöst - för att kunna gå vidare till steg 4.

På undersidan av routern hittar du en etikett med inloggningsuppgifter. Det är SSID (nätverksnamn) och WLAN Key (lösenord) i grön ruta 2 nedan som används för att ansluta trådlöst. 2.4G har lite längre räckvidd än 5G, men är inte lika snabbt. Anslut till 5G för bäst prestanda om du inte är för långt ifrån routern.

OBS! Vissa äldre prylar kan ej ansluta till 5G, utan bara 2.4G.

Frivilligt: När du anslutit till ditt nya nätverk kan du om du vill logga in på routern och ändra inställningar - t ex byta namn och lösenord på de trådlösa nätverken. Du ser adress och login till routern i gröna rutan 1 på bilden ovan - men OBS! - dessa uppgifter stämmer ej! Kontakta Bahnhofs support för att få dina unika inloggningsuppgifter - info längst ned här - alt kontakta styrelsen på info@robertshojd.net (skicka med en bild på etiketten på undersidan av routern).

Innan du kan få ut inloggningsuppgifter måste du dock ha genomfört registrering/aktivering enligt instruktion nedan.

4. Registrering / aktivering

Koppla in en dator till det nya nätverket antingen med sladd eller trådlöst enligt ovan. 

Surfa till dhcp.bahnhof.se och genomför registreringen enligt nedan:

Spara ditt kundnummer och lösenord för framtida bruk (du får det också via e-post och sms).

Vänta i 10 minuter och starta sedan om routern och datorn.

KLART att använda!

Hastighet

Full hastighet når du endast genom att koppla in en nätverkssladd (Cat6) mellan router och dator i något av de 4 gula uttagen märkt LAN. Notera att mätverktyg för internethastighet (t ex bredbandskollen.se och speedtest.net) ger väldigt olika resultat beroende på vilken server/stad man mäter mot. Man bör även tänka på att datorns prestanda och ålder samt antivirusprogram kan påverka.

Trådlös hastighet varierar kraftigt beroende på hur nära routern man är, åldern på datorn samt vilken typ av prylar man har uppkopplade på nätverket.

Ändra inställningar i routern

Inloggning till routern som finns på routerns etikett stämmer ej - och det finns ej heller på Bahnhofs kundsidor (trots att det står så i vissa instruktioner från Bahnhof). För att få login måste du kontakta Bahnhofs support via telefon eller chat.

Telefon:   010-510 00 00

Chat:   https://www.bahnhof.se/minasidor

Du kan också kontakta styrelsen på info@robertshojd.net (skicka med en bild på etiketten på undersidan av routern).

Inloggningsuppgifter till routern behövs om man t ex vill ändra namn på sitt trådlösa nätverk eller ändra andra inställningar.

Support och hjälp kring fibertjänsten

OBS! Styrelsen för fiberföreningen nås på e-post info@robertshojd.net. Styrelsen för fiberföreningen har dock ingen möjlighet att agera allmän support.