Överlåtelse

Vid försäljning och flytt från radhus åligger det säljaren att informera köparen om medlemskapet i föreningen och vad det innebär. Detta är viktigt då medlemskapet i föreningen följer med huset vid övertagandet.

I formuläret nedan meddelas föreningen nödvändig information om överlåtelsen: